Hulp bij evenementen

Op aanvraag verleent de vereniging, indien mogelijk, hulp bij evenementen.
Denk hierbij aan open dagen, sportwedstrijden, grote bijeenkomsten, braderie, kerstmarkt, schoolactiviteiten, enzovoort.
Er komen dan altijd minimaal twee eerstehulpverleners.
Hiervoor vraagt de vereniging een kleine bijdrage per uur.
De hulpverleners zijn vrijwilligers en de vereniging vraagt om deze mensen te voorzien van koffie, thee en een eenvoudige maaltijd als de hulpverlening door een etenstijd loopt.
De vereniging zorgt zelf voor het benodigde verbandmateriaal.
Tijdig aanvragen (liefst minimaal 4 weken voor het evenement ) is noodzakelijk in verband met het zoeken naar hulpverleners.  
Na het zoeken naar beschikbare leden, ontvangt de aanvrager bericht of hulp geboden kan worden.

Aanvraag hulpverlening

Voor het aanvragen van hulpverlening moet het formulier ingevuld worden.