Wat doen wij

Onze vereniging geeft ieder jaar een EHBO-cursus voor nieuwe cursisten.
Voor gediplomeerde leden hebben wij een aantal avonden om hun competentie te bewijzen volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis en hun diploma geldig te houden. Zie informatie bij leden.
De vereniging kan ook assisteren bij evenementen en activiteiten.

Cursus

De vereniging start ieder jaar begin oktober met een nieuwe cursus. Deze leidt op voor het diploma eerste hulpverlener inclusief reanimatie, AED helper en verbandleer.
Er zijn 16 lessen die gegeven worden door een gediplomeerde docent EHBO met hulp van LOTUS.
De lessen worden gegeven in Gemeenschapshuis De Zandberg, Zandberglaan 54 bis, Breda, steeds op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Zie onderstaand schema.
Inschrijfkosten € 25.--. Restant cursusgeld (bedrag op aanvraag) op de 1-e cursusavond. Verschillende ziektekostenverzekeringen vergoeden de cursuskosten. Informeer hiernaar bij je verzekering.

Cursusdata

2018

27 september             
Les 1
11 oktober Les 2
25 oktober Les 3
01 november Les 4
15 november Les 5
22 november Les 6
06 december Les 7
13 december Les 8

 

2019                 
 
10 januari Les 9
31 januari Les 10
14 februari Les 11
28 februari Les 12
07 maart Les 13
21 maart Les 14
04 april Les 15
11 april Les 16
18 april Examen
09 mei Diploma-uitreiking
De partner is hierbij ook welkom

 

Avonden voor gediplomeerden

Een EHBO diploma is twee jaar geldig. In die twee jaar moet u competent blijven en dit tonen.
Hiervoor moeten een aantal avonden gevolgd worden. Zie overzicht bij leden.

De vereniging volgt de voorschriften van het Oranje Kruis.
De lessen worden gegeven door een gediplomeerde docent EHBO en ook hier wordt gebruik gemaakt van LOTUS.
Er zijn ook een paar keer per jaar "ongevallenavonden" waarop het geleerde in een geënsceneerde situatie geoefend wordt.

Lotus

Dit zijn gediplomeerde EHBO-ers die na hun opleiding een cursus gevolgd hebben om ongevallen uit te beelden, te grimeren en te spelen.
Zo kan er geoefend worden om bij ongevallen de juiste hulp te kunnen verlenen.